Anders Granelli Specialist and Global process manager Alfa Laval

“En mycket lyckad dag där 12 personer som till vardags arbetar med kundservice och operativt inköpsarbete fick utmana sin kommunikationsförmåga och inte minst vilja att samarbeta. Såväl grupp som ledning kände att tiden var effektivt disponerad och vill gärna använda tjänsterna ifrån Janus Kleemann igen”