Er teambuilding død? 2.0

Billede

Familien – et team, der skal fungere!

Nu begynder ferien så småt at slutte rundt omkring, og arbejdet kalder. Men for folk som os, der holder sporadisk ferie … ja, os selvstændige, så rumsterer arbejdet bevidst eller ubevidst rundt inde i hovedet hele tiden, og det stiger, jo mere ferien nærmer sig sin afslutning. Så skal jeg huske det, og hvad med det der osv. Indbakken skriger.

Men hvordan gik den ferie egentligt?

En familie ligegyldigt dets form er jo også et team. Et team, der skal fungere. De færreste af os er jo vant til at være sammen 24/7 flere uger i træk, og det kan godt være en udfordring for alle … du vil det ene, kærsten noget andet og ungerne noget tredje. Jeg kan godt lide at løbe trailrunning, og jeg gør det så meget, det er muligt, selvom det kan godt være et problem at være væk flere timer. Men i vores ’team’ har vi lavet fælles aftaler, en strategi, hvor der er plads til egen tid. Det er godt nok ikke altid det virker, men så må man evaluere og tilpasse en ny taktik i teamet – præcis som i arbejdslivet. Teamwork og teamets udvikling er en proces, som skal justeres løbende!

Hvilket bringer mig tilbage til emnet … er teambuilding død? NEJ, er svaret efter min mening, det ville være det samme som at sige, at udvikling af medarbejdere (på alle niveauer) ikke er nødvendigt. Det kommer an på, hvordan man ser på og forholder sig til teambuilding. Teambuilding er udvikling af medarbejdere, hvor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i, hvor I er på vej hen, og hvad I har brug for, for at kunne performe optimalt som team.

I mit første blogindlæg listede jeg nogle punkter op. Her kommer en mere uddybende gennemgang.

Vigtige punkter, hvis man vil have succes med teambuilding.

 • Hvad er behovet? Forventningsafstemme.
 • Hvordan? Skal det være en kickoff, teambuilding eller teamudvikling.
 • Hvor? Hvor skal det finde sted, og hvad er målet?
 • Hvem? Valg af udbyder ud fra speciale, sikkerhed, match i forhold til virksomheden.

Hvad forventes af forløbet/ arrangementet?

Hvis du som teamleder, chef, koordinator eller HR-chef er ansvarlig for personaleudvikling og -arrangementer er det vigtigt at have fingeren på pulsen, vide, hvad behovet er i teamet/ afdelingen, hvad I gerne vil have ud af arrangementet i forhold til, hvordan teamet fungerer i dagligdagen. Bowling er måske ikke løsningen, hvis der er to personer i teamet, der ikke kommunikere ordentligt med de andre. Igen er et tre dages-seminar om konflikthåndtering for et sammentømret team, hvor dynamikken er i top, måske overkill. Forventningsafstemning er derfor alfa omega for et vellykket forløb.

Hvilken slags aktivitet ønskes der?

Kickoff

 Ja, bowling hører hjemme her for at tage et eksempel. Der er intet i vejen for arrangementer, hvor temaet er kickoff eller event, og hvor det sociale aspekt er det vigtigste. Hvor man er lidt mere afslappet end til daglig og kan lære sine kollegaer at kende på en anden måde. Sjove oplevelser, hvor man griner sammen og er lidt på slap line er afvæbnede og skaber som regel en god atmosfære og ikke mindst en vi-følelse. Mennesker er flokdyr. Det ligger i vores dna. Så at tilhøre en ’flok’ skaber tryghed, sammenhold og tillid, og det skal man bestemt ikke undervurdere. Tillid er første skridt på vejen for at kunne arbejde optimalt sammen som et velfungerende team.

Teambuilding

Det, der ligger i ordet teambuilding i oprindelig forstand, er at bygge teams. Teambuilding er så at sige et ’øvelsesområde’, hvor man kigger på, hvordan et team fungerer sammen – typisk ved nye teamforhold såsom sammenlægning af afdelinger, nyansatte eller forandringer generelt. I ’øvelsesområdet’ er der opgaver, som teamet skal løse sammen og gennem den oplevelsesbaserede udvikling bliver der af instruktøren sat fokus på styrker og svagheder i teamet. Dette sker bl.a. ved, at teammedlemmerne evaluerer indbyrdes, og instruktørens job er at agere coach med åbne spørgsmål. Evalueringen skal gerne give en fælles forståelse af hinanden og teamet og dets mål. Denne evaluering er et must, hvis teambuildingen skal have en effekt – på samme vis som en afsluttende evaluering og efterfølgende opfølgning af arrangementet er vigtigt. Typiske temaer i ’øvelsesområdet’ er tillid, kommunikation, samarbejde, selvindsigt og dynamik. Forløbet kan være et 2 timers indslag på en konference til en hel eller flere dages arrangement.

Teamudvikling

Målet med teamudvikling er at optimere eksisterende teams, men det kan også benyttes til nye teams. Det handler om at få åbnet op for ressourcerne i teamet på en lærerig og effektiv måde. At gøre teamet så dynamisk som muligt. Det, der sædvanligvis tage måneder på arbejdspladen, kan lettere komme til udtryk i et kontrolleret ’stressende’ miljø, da kommunikationen, samarbejdet og sanserne skærpes. Effektiviteten i teamet og de steder, der kræver justeringer, opdages hurtigere. Teamudviklingsforløbene er som regel en blanding af teori og øvelser fordelt indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af det enkelte team arbejder man med personprofilanalyse og teamanalyser som en del af teamudviklingen. Udendørsdelen består som oftest af forskellige komplekse kommunikations- og samarbejdsøvelser på udvalgte locations og kan inkludere vandreture, klatring, kajakture, mountainbiketure og for så vidt kørsel med slædehunde. Oplevelsesbaseret udvikling er ganske enkelt en måde at få alle i teamet på bølgelængde, få dem til at opnå synergi. Instruktørens funktion er i dette tilfælde både underviser og coach. Teamudvikling er et procesorienteret forløb, som skræddersyes til den enkelte virksomhed og kan have mange længder. En efterfølgende opfølgning er et absolut must, hvis forløbet skal have den ønskede effekt.

Hvor?

Dette punkt hænger sammen med forventningsafklaringen. Hvad er målet for forløbet eller aktiviteten? Fokus på en enkelt problemstilling, en ’ryste sammen’-dag eller et flerdages seminar med flere punkter på dagsordenen. Nye og neutrale omgivelser er som udgangspunkt godt, når det handler om fokus og om at få alle med. Ingen bliver forstyrret og nye omgivelser kan det, at de giver nye tanker, ny inspiration og nye vinkler. Men igen – hvad er målet? Hvis det handler om udvikling af teams, så kræver det tid, og for at udnytte tiden optimalt, er et koncentreret forløb en god mulighed for virkelig at arbejde med strategi og implementering. For et nyt team vil et par dage af sted være en perfekt kickoff og en god start på et godt fremtidigt samarbejde. Groft sagt kan man sige, at de to hovedmål med udvikling af teams er:

 • Øget effektivitet: fælles målsætning, fællessprog, vidensdeling, samarbejde, problemløsning og målsætning.
 • Øget arbejdslivskvalitet: synliggørelse af individer, grobund for socialisering, trivsel, motivation og tillid.

Hvem skal man vælge?

Umiddelbart mener jeg, at de danske udbydere af teambuilding leverer en høj standard i forhold til andre steder i Europa, og at vi i Danmark forholder os ret professionelt til faget. I Danmark har mange af udbyderne formået at kombinere eventdelen med den mere tunge procesorienteret del, hvilket gør, at de instruktører, der afvikler arrangementerne, er både kompetente og professionelle. Med hensyn til sikkerhed er det et emne, der diskuteres meget i Brancheforeningen for Teambuilding og Ledertræning, hvor der løbende er fokus på sikkerhed generelt. Når man skal vælge, hvilken udbyder man vil bruge, skal man tage udgangspunkt i sit behov, og når det er defineret, bør man gøre sig den ulejlighed at tage et møde med en eller flere teambuildingkonsulenter for at se, om de kan matche det behov på tilfredsstillende vis.

Teambuilding er vigtigt, og et nyttigt værktøj, hvis man forstår at bruge det rigtigt, i en fremadrettet proces, der gerne skal føre til udvikling, optimering og dynamik i både virksomheden og i de mennesker, der tegner virksomheden.

 

 

 

 

Så er vi i gang! Er teambuilding død?

Så lykkedes det. Velkommen til min blog: Her vil jeg skrive om det, der optager mig i mit arbejde med teambuilding og -udvikling. Udfolde mine tanker om gruppeudvikling, lederskab, coaching og træning, samt udbrede min overbevisning om at oplevelsesbaseret udvikling og -læring er den optimale måde at nå mål og succes på i organisationer såvel som i ens privatliv.

Jeg tror på og oplever i mit daglige arbejde, at teampræstationer rykker. At sammen kan vi noget. Tænk lige over den her:

T ogether E verybody A chives M ore S ucces.

Teambuilding er et godt slidt ord og vækker forskellige følelser, udløser forskellige reaktioner hos folk, alt efter hvilke erfaringer, de har at trække på … det virker, som om grundideen med det langt hen af vejen er gået tabt i dårlige og kedelige oplevelser, hvor forventningsafklaringen ikke har fungeret og hvor oplevelsen derfor ikke har været optimal samt opfølgningen/ evalueringen ikke har været prioriteret særlig højt af ledelse eller konsulenter. Sådan skal det selvfølgelig ikke være!!

Her kommer et par afklarende tips.

Vigtige punkter for succes med Gruppeaktiviteter – Teambuilding

 1. Hvad er behovet? Forventningsafstemning.
 2. Hvordan? Kickoff, teambuilding eller teamudvikling.
 3. Hvor? Geografisk og fysisk: hvor vil vi hen med oplevelsen/ hvad er målet?
 4. Hvem? Valg af udbyder ud fra speciale, sikkerhed, match.

De 3 oplevelsesbaseret udviklingsfunktioner:

 1. Kickoff / event: primært af social karakter (lær hinanden bedre at kende).
 2. Teambuilding, i oprindelig forstand: Teamet præsenteres for en række opgaver, de samme skal løse optimalt. Evaluering er en vigtig del.
 3. Teamudvikling: kompleks opgaveløsning, der er mere procesorienteret. Evaluering er en vigtig del.

Jeg kommer til at skrive meget mere om disse emner fremover, hvis du har nogle spørgsmål inden da, er du velkommen til at kontakte mig.

Janus