Nyt team

Er I et nyt team, der har brug for at arbejde effektivt sammen fra starten?

Team dynamik

Det tager tid og kræfter at skabe dynamiske og velfungerende teams med sammenhængskraft, og det er et fåtal, der når et niveau, hvor vi kan snakke om at være et sammentømret team, der ydermere har potentiale til at kunne navigere som et High Performance Team når påkrævet.

Vi arbejder med at åbne op for ressourcerne i jeres team på en lærerig og effektiv måde

Og at komme godt fra start. Den proces det er at skabe et dynamisk team intensificeres. Det der sædvanligvis kan tage måneder kan vi lettere komme igang med ved at sætte fokus på og træne teamwork, tillid, spilleregler og perspektiver. Effektiviteten i teamet, samt hvor I skal justere, opdages derfor væsentligt hurtigere. 

Vi skræddersyr altid team programmer sammen

Jeg arbejder med en blanding af teori og øvelser fordelt fx indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af jeres team, kan vi arbejde med personprofil­ana­lyse og teamanalyser som en del af jeres udvikling. Udendørsdele kan bestå af forskel­lige ting såsom, udendørsturer eller øvelser, og walk and talks. Fællesnævneren er naturen og samarbejdsøvelser.

Man kan desværre ikke bare sætte en gruppe mennesker sammen og sige, nu er I et team

Det udløser ikke automatisk gode resultater, og der er flere stadier i at gå fra at være en arbejdsgruppe til at være et sammentømret team. For at et team skal udvikle sig til en dynamisk enhed og opnå gode resultater er der nogle forskellige parametre, som I med fordel kan arbejde med:

Nemt at sige, hårdt arbejde at implementere

  • Styrk relationerne, så alle har en grundtillid til hinanden.
  • Italesæt hvorfor er vi/ jeg her? Tilbagevendende.
  • Understøt en fælles følelse af ansvar og ejerskab, ego vs. fællesskab.
  • Italesæt teamets DNA, spilleregler, kultur, roller og adfærd.
  • Indfør en feedback-kultur. Konstruktive tilbagemeldinger og hjælp med blinde vinkler.
  • Skab rum til at evaluere, diskutere og udvikle sig.
  • Sørg for en ultimativ forståelse og engagement i fælles mål.

Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde

Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ.

Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid som menneskets værktøj, når det handler om scanning og vurdering af et sikkert miljø med ligesindede, hvor vi kan agere, trives og leve.

Præmissen er, at vi styrker relationerne for at opbygge tillid gennem sårbarhed i form af at kunne tale åbent og ærligt med hinanden og give udtryk for vores meninger, perspektiver og kunne sige fra og til. Herunder at alle kan byde ind med sine perspektiver og styrker. Noget af det grundlæggende i et sammentømret team er, at medlemmerne fungerer godt sammen! Altså at det interpersonelle er på plads. Hvis der er opbygget en kultur, hvor I supporter og hjælper hinanden og der er sammenhængskraft, har I et godt fundament for at kunne samarbejde.

Artikler om teamudvikling

High Performance Team – En smuk tanke, men misforstået og ødelæggende.

Dette er min artikel, der blev bragt i Børsen Ledelse den 18. oktober 2019. Link til artikel her: High Performance Team – En smuk tanke, men misforstået og ødelæggende. Kender du det, dit team har lige haft en stram deadline på et projekt, der har været meget planlægning forud, koordinering, møder, test runs, skæve arbejdstider, […]

Advertisement

Tillid – dit team er ingenting uden …

Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde. Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ. Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid […]

Stammeadfærd skaber siloer …Er vi biologisk fucked?

  Stammeadfærd skaber siloer …Er vi biologisk fucked? Du kender det måske godt, os og dem-mentaliteten, den interne konkurrence, manglende samarbejde på tværs af organisationen. Silodannelser, der forhindrer strømmen af information mellem afdelinger, teams, medarbejdere, lande og kulturer. Hvad er det, der sker? Hvorfor opstår der siloer? Hvorfor modarbejder man hinanden internt i en organisation? […]

Når gammelmandssyndromet står i vejen for teamtræning og -udvikling

”Kan det virkelig være rigtigt! Behøver vi virkelig teamtræning og fokus på teamudvikling igen og igen?” spurgte en gammel sur mand på min egen alder mig efter et oplæg for noget tid siden … svaret er ja. Hvis vi skal bevare den fælles forståelse, synergien og dynamikken i vores teams kræver det gentagen træning teammedarbejderne […]

Gider vi egentligt forstå os selv og hinanden

Ja, vi er forskellige, den er god nok. Jeg nævner i flæng: introverte, ekstroverte, Disc-profiler, tænke-typen, snakke-typen, den praktiske gris, generalen. Og alle de andre. Jeg ser det tit på kurser, folk er med på det, nikker genkendende og kan se logikken i de forskellige adfærdsmønstre og typer. De er enige i, at vi er […]

Motivationen & vinteren

  Måske kender du det også: Vinteren er landet, der sker noget instinktivt, man går i en form for refleksionsmode. Årshjulet har drejet en omgang igen. Nu bevæger vi os ind i de stille måneder, dem, der for mange primært foregår indendørs, og det er blevet tid til selvrefleksion: For nogle er det en positiv […]