Det slidte team

Er I et velfungerende team, der arbejder rutineret og effektivt, men mangler energi?

Team dynamik

Manglende energi og udbrændthed i teams, grundet for meget konstant press, er en regulær kritisk faktor. Vi kender det også som (i værste fald) stress og dertil relaterede sygdomme. Ved at være opmærksomme på hinanden og have fokus på kommunikation og trivsel i teamet, kan vi hjælpe og supporte teammedlemmer så vi ikke rammer udmattelse og udbrændthed.

Det tager tid og kræfter at skabe og vedligeholde dynamiske og velfungerende teams med sammenhængskraft, og det er et fåtal, der når et niveau, hvor vi kan snakke om at være et sammentømret team, der ydermere har potentiale til at kunne navigere som et High Performance Team når påkrævet.
Læs mere om High Performance tanken her.

Mennesker er altså ikke gearede til at yde optimalt hele tiden

Når vi som mennesker og teams bevidst eller ubevidst oplever at skulle præstere eller er pressede til at skulle præstere på et krævende og højt niveau reagerer hjernen ved at gå i alarmberedskab. Dette bevirker på kort sigt, at hjernen arbejder endnu mere effektivt, fx lige op til en deadline på et projekt eller en sportspræstation.

Men der sættes også gang i kroppens alarmberedskab og det er vores ur-respons på flygt, kæmp eller frys. Reptilhjernen skildrer ikke mellem en sabeltiger eller en deadline på et projekt og reagerer ud fra bedste overlevelsesstrategi.

Når situationen er ovre, sørger hjernen for at regulere niveauet ned igen, men hvis presset er højt i for lang tid, og vi sjældent får mulighed for at slappe af, kommer hjernen på overarbejde, og vi kan ende med at få en stressrelateret sygdom.

En god måde at begynde at nærme sig snakken om manglende energi og udbrændthed i teamet, er ved at implementere begrebet “batteri status”

Jeg har gode erfaringer fra teams med høj tillid, med at snakke om “batteri status”, Fx ved den ugentlige møde gennemgang af projekter og opgaver, status og deadlines. Her indførte vi runden rundt, altså en batteri status på teammedlemmerne. Ex John; Jeg er med på projekt X og vi er på target med det og det, dog er jeg bagud på projekt Y.

Batteri status er 80% da jeg er lidt presset på hjemmefronten, så jeg har brug for lidt backup. I et sammentømret team sker der følgende: Tak John, fedt at høre, hvordan kan vi hjælpe med projekt Y, så du kan få ladet op? Dvs vi forventningsafstemmer løbende taskwork og teamwork.

Fakta er at et eller flere udbrændte teammedlemmer ikke giver virksomheden nogen værdi og teamet bliver drænet

Det gode samarbejde er grundessensen for at kunne arbejde og løse faglige opgaver. Ejerskab og ansvarlighed er to andre kritiske komponenter i det sammentømrede team, skarpt efterfulgt af engagement, tillid og sårbarhed. Hele teamet skal have en klar forståelse for dets berettigelse og den enkeltes rolle samt en forståelse for fælles spilleregler og viljen til at vise sårbarhed, hvis teamet forstår den enkeltes status kan vi hjælpe hinanden og dermed hele teamet. batteri status er et enkelt og let værktøj at benytte her.

Vi skræddersyr altid team programmer sammen

Jeg arbejder med en blanding af teori og øvelser fordelt fx indendørs og udendørs. Ud fra sammensætningen af jeres team, kan vi arbejde med personprofil­ana­lyse og teamanalyser som en del af jeres udvikling. Udendørsdele kan bestå af forskel­lige ting såsom, udendørsturer eller øvelser, og walk and talks. Fællesnævneren er naturen og samarbejdsøvelser.

Nemt at sige, hårdt arbejde at implementere

  • Styrk relationerne, så alle har en grundtillid til hinanden.
  • Understøt en fælles følelse af ansvar og ejerskab.
  • Italesæt teamets DNA, spilleregler, kultur, roller og adfærd.
  • Indfør en feedback-kultur. Konstruktive tilbagemeldinger og hjælp med blinde vinkler.
  • Skab rum til at evaluere, diskutere og udvikle sig.
  • Runden rundt, batteri status.

Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde

Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ.

Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid som menneskets værktøj, når det handler om scanning og vurdering af et sikkert miljø med ligesindede, hvor vi kan agere, trives og leve.

Præmissen er, at vi styrker relationerne for at opbygge tillid gennem sårbarhed i form af at kunne tale åbent og ærligt med hinanden og give udtryk for vores meninger, perspektiver og kunne sige fra og til. Herunder at alle kan byde ind med sine perspektiver og styrker. Noget af det grundlæggende i et sammentømret team er, at medlemmerne fungerer godt sammen! Altså at det interpersonelle er på plads. Hvis der er opbygget en kultur, hvor I supporter og hjælper hinanden og der er sammenhængskraft, har I et godt fundament for at kunne samarbejde.

Artikler om teamudvikling

High Performance Team – En smuk tanke, men misforstået og ødelæggende.

Dette er min artikel, der blev bragt i Børsen Ledelse den 18. oktober 2019. Link til artikel her: High Performance Team – En smuk tanke, men misforstået og ødelæggende. Kender du det, dit team har lige haft en stram deadline på et projekt, der har været meget planlægning forud, koordinering, møder, test runs, skæve arbejdstider, […]

Advertisement

Tillid – dit team er ingenting uden …

Tillid er en grundlæggende faktor i teamarbejde. Tillid er det basale overlevelsesinstinkt fra urmennesket og stammesamfundet og kerneforståelsen for at kunne overleve som flok og individ. Vores hjernes opfattelse af tillid er med til at præge vores syn på verden generelt – gennem handlinger, sociale konstellationer, familiestrukturer, arbejdsteams og sågar arbejdspladser. Man kan opfatte tillid […]

Stammeadfærd skaber siloer …Er vi biologisk fucked?

  Stammeadfærd skaber siloer …Er vi biologisk fucked? Du kender det måske godt, os og dem-mentaliteten, den interne konkurrence, manglende samarbejde på tværs af organisationen. Silodannelser, der forhindrer strømmen af information mellem afdelinger, teams, medarbejdere, lande og kulturer. Hvad er det, der sker? Hvorfor opstår der siloer? Hvorfor modarbejder man hinanden internt i en organisation? […]

Når gammelmandssyndromet står i vejen for teamtræning og -udvikling

”Kan det virkelig være rigtigt! Behøver vi virkelig teamtræning og fokus på teamudvikling igen og igen?” spurgte en gammel sur mand på min egen alder mig efter et oplæg for noget tid siden … svaret er ja. Hvis vi skal bevare den fælles forståelse, synergien og dynamikken i vores teams kræver det gentagen træning teammedarbejderne […]

Gider vi egentligt forstå os selv og hinanden

Ja, vi er forskellige, den er god nok. Jeg nævner i flæng: introverte, ekstroverte, Disc-profiler, tænke-typen, snakke-typen, den praktiske gris, generalen. Og alle de andre. Jeg ser det tit på kurser, folk er med på det, nikker genkendende og kan se logikken i de forskellige adfærdsmønstre og typer. De er enige i, at vi er […]

Motivationen & vinteren

  Måske kender du det også: Vinteren er landet, der sker noget instinktivt, man går i en form for refleksionsmode. Årshjulet har drejet en omgang igen. Nu bevæger vi os ind i de stille måneder, dem, der for mange primært foregår indendørs, og det er blevet tid til selvrefleksion: For nogle er det en positiv […]